Samen sterker
De stem van de leerlingen

De Paalbostroopers

De Paalbostroopers:

Adhv onze 9 Superhelden worden de leerlingen van de lagere afdeling in 9 groepen verdeeld (al of niet naar keuze) om dan 5 keer per jaar samen te komen om bepaalde projecten uit te werken.

Zo kunnen tal van klasoverschrijdende acties op poten gezet worden zoals een sporttornooi, een klimaatmars, opruimacties rond het schooldomein, …