Projectwerk

Projectwerk

Omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen beter leren als ze de dingen ervaren of van heel dichtbij bekijken, kiezen we bewust om onze wereldoriëntatie aan te brengen onder de vorm van projecten en thema’s.

We vertrekken bij projecten vanuit de nieuwsgierigheid van de leerlingen of de rijke omgeving (boerderij met dieren en moestuin, bos, natuurgebied, poel) en koppelen hieraan de leerplandoelstellingen uit het leerplan.

Bij de kleuters vertrekken we vanuit twee kapstokken om ons project op te bouwen. We doen dit samen met de kinderen en denken na over deze 2 vragen: Wat willen we weten? en Wat willen we doen?

In de lagere school hebben we een aantal vaste thema's die we koppelen aan de leefwereld van de kinderen. Deze thema’s werken we op een creatieve manier uit waarbij we zorgen voor inbreng van de leerlingen. Zo leeft het bij de leerlingen en kunnen we ook garanderen dat de leerplandoelen binnen meerdere leergebieden worden bereikt. We linken deze steeds aan onze superhelden

In elk project proberen we echt ‘in’ de wereld te gaan. Te ontdekken wat de leerstof in de realiteit betekent. De uitstappen, sprekers, bezoekers of activiteiten gaan niet altijd gepaard met het invullen van werkbundels..

We proberen steeds meerdere domeinen te betrekken om het uitdagend, interessant en leuk te maken. Zo nemen we vaak deel aan (online) projecten of activiteiten die op dat moment actueel zijn. We geven hen de kans om op meerdere manieren kennis te verwerven, toe te passen en te onthouden. Zo voeren ze wel eens proefjes uit, gebruiken ze hun Chromebook of tablet om info op te zoeken en te controleren. Dan voegen ze de daad bij het woord om toe te passen wat ze leerden/ontdekten. Ze werken samen, maar ook wel eens alleen. Ze vragen elkaar om uitleg of leggen het uit aan elkaar.