G4
Juf Gill

Groep 4

juf Gill

Hallo!

Welkom in groep 4 samen met juf Gill: de Egeltjes. We zijn allemaal anders en hebben elk onze eigen talenten. Samen leren, spelen en plezier maken doen we elke dag.  
Dit schooljaar leren we rekenen met getallen tot 100 000, verdiepen we ons in het cijferen, komen de kommagetallen aan bod, … Hiernaast gaan we aan de slag met spelling en taal.  
Bonjour! Comment ça va? Dit jaar verdiepen we ons verder in de Franse taal. 
In  In de namiddag gaan we enthousiast aan de slag voor project. Hierbij krijgen we hulp van onze superhelden. 

 

Groep 4: op zoek naar kriebelbeestjes

Groep 4: de eerste schooldag

G2/G3/G4/G5/G6: Nieuwe banken en stoelen.

Ons nieuw speelparadijs :-)

Groep 4: trapdag

Groep 4: vogeltelweek

Groep 4: vital schools - spelling

Groep 4: sneeuwpret

Groep 4: vital schools - woordenschat Frans verder inoefenen

Groep 4: vital schools - getallenkennis tot 10 000 herhalen

Groep 4: vital schools - Frans het werkwoord aller inoefenen

Groep 4: vital schools - getallenkennis tot 10 000 inoefenen