foto leerlingenraad
De stem van de leerlingen

Leerlingenraad

Samen school maken is ook de stem van de leerlingen horen. Dit doen we in een leerlingenraad.  

Vanaf het vierde leerjaar zetelen per klas twee vertegenwoordigers. Deze zijn dan de spreekbuis van wat er in de klas en school leeft  en leren dat te vertalen op de bijeenkomsten, samen met de directeur en enkele leerkrachten.  

Zo kunnen tal van klasoverschrijdende acties op poten gezet worden zoals een sporttornooi, een klimaatmars, opruimacties rond het schooldomein, …